توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

قرآن السّاعه

عنوان کتاب : قرآن السّاعه
تفسیر و تعیّن و تأویل موضوعی قرآن از منظر امامت
(خودشناسی قرآنی)
Quran now
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1375
تعداد صفحه: 362
فهرست مطالب
مقدّمه
حمد

الله

انسان
احدیّت
نظر
صمد
ولایت
کرم
معرفت
رحمت
سهویّت
شکر
نبوّت
قیامت
شریعت
اسلام
قرآن
ایمان
صدق
صبر
صلوٰة
صدقه
صلح
رزق
شفاعت
فنّ
حکمت
شرک
قلب
فقه
روح
صورت
درجات
اجل
عدل
السّاعة
ابلیس
تشابه
مغفرت
ناس
وراثت
اطاعت
سرمد
عذاب
تفکّر
حبّ
ربّ
نفس
حیات
عدد
عبودیّت
وحی
احکام
خیر
طهارت
حسد
ذکر
تسبیح
نساء
توبه
اسفل السّافلین
زوج
عجله
شعور
تقوی
عفو
ملک
عقل
ظنّ
نزول
رجعت
قلم
سجود
حجّت
کبر
دنیا
لطیف
سِحر
لَعب و لَهو
دین
کفر
مشیّت
عصر
مرض
وجود
امر به معروف
جنّت
جهنّم
استهزاء
جهاد
ربا
اخلاص
امتحان
صراط المستقیم
نور
نعمت
عمل
آخرت
ظلم
منافقین
خبر
دعا
سکران
اصحاب کهف
اصحاب اعراف
انتحار
تبعیض
ضعف
غرور
غیب
قتال
حق
هو
علی