توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

کتابها بر اساس تاریخ تألیف

(دانلود تکی)1 – ماهی سیاه کوچولو (ادامه داستان) 1360

2 – آیا است ، است ؟ (نجوایی با دل خویشتن) 1360

3 – غزل هستی‌ 1363

4 – غزل عشق(مجموعه اشعار) 1365 – 1375

5 – کتاب چیزها(فلسفهٔ وجودی اسلام) 1370

6 – گزارشی از آخرین وضعیت بشری (از دیدگاه معرفت نفس) 1371

7 – مبانی ریاضیات عرفانی(فلسفهٔ اعداد) 1371

8 – الممنوع(ام الکتاب) 1372

9 – حق الیقین(۲۰۰۰ حکمت) 1372

10- قرآن الساعه (تفسیر٫تعین و تاویل موضوعی قرآن از منظر امامت) 1375

11- عین الیقین (تفسیر عینی آیات محکمات قرآن) 1376

12- جانشین خدا  1376

13- خلقت دوباره(مکتب اصالت معرفت) 1376

14- مادیت آدمی 1376

15- غزلی زدگر سو (ترجمه برگزیده آثار ادگار آلن پو) 1377( (Edgar Alan Poe

16- هزار لبّ لباب (سخنان قصار حضرت علی(ع)٫گلچینی از نهج البلاغه٫غرر الحکم ) 1375-1376

17- حضور و فناناپذیری (ترجمه اثری از گابریل مارسل1377) (Presence & immortality)

18- کندکاوی در اصول جلد۱(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) 1377 (The Principle of Principles 1)

19- کندکاوی در اصول جلد۲(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) 1377 (The Principle of Principles 2)

20- کندکاوی در اصول جلد۳(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) 1377 (The Principle of Principles 3)

21- کندکاوی در اصول جلد۴(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) 1377 (The Principle of Principles 4)

22- کاتاچوو(بازی کودکانه)(پدیده شناسی‌ بازی‌های روانی بشر) 1377

23- پدیده شناسی‌ ایمان (دینامیزم ایمان)(ترجمه آثاری از پل تیلیخ) 1377 (Dynamism of Faith)

24- این است انسان(فلسفهٔ اراده و هنر از میا‌‌ن برخاستن) 1378

25- من و تو(ترجمهٔ اثری از مارتین پوپر) 1378

26- پایان فلسفه(فائق آمدن بر ماورا ی طبیعت ترجمه اثری از مارتین) 1378  (Martin Heidegger, The End of Philosophy)

27- چه باید کرد(دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان) 1379

28- فلسفهٔ ارتباطات(وجود سوم ) 1379

29- فلسفهٔ غرائز(بوده شدگی انسان) 1379

30- فلسفهٔ وجودی زن(ماده وجود۱)(کندکاوی در وجود زنانه) 1379

31- فلسفهٔ زمان(در جستجوی زمان از دست رفته ) 1379 (Philosophy of Time)

32- حقیقت چیست 1379(What Is the Truth)

33- تراژدی کافی‌ نیست(ترجمه اثری از کارل یاسپرس) 1379 (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

34- معمای آزادی  1379

35- شناخت شناسی‌1379 (Epistemology)

36- هستی‌ بایستی(خودشناسی عرفانی من)(چگونه انسان همان است که باید باشد1380

37- کندکاوی در حقوق(الحاقه)(حق ابطال) 1380

38- خداشناسی اجتماعی(من_تو_او)(خود آموز تربیت عرفانی) 1380

39- محاق(مغانه) 1380 (Dark Side of the Moon)

40 – درد خدا(نظری بر فراسوی بود و نبود)(ثبت کتابخانه ملی ۸۴م-۵۸۷۲)1380 (The Agony of God)

41 – خاطرات حواس 1381

42 – (من_تو_او)(جان_جامعه_خدا) 1381

43 – معماهای عرفانی(یادآوری سؤالات از یاد رفته) 1381 (Theosophical paradoxes)

44 – ابر انسان-1382 (The Ultra Man)

45 – افسانهٔ پسامدرنیزم(کندکاوی در ذات سنّت، مدرنیزم، پسامدرنیزم – 1382 (The Myth of Post-modernism)

۴۶- شوکران حقیقت(هفت وادی معرفت عشق) 1382

۴۷- خداشناسی طبیعی(سیر پیدایش خدا در انسان1382 (Natural Theology)

۴۸- دعای عرفه آخرالزمان 1383

۴۹- امامیه و مذهب اسماعیلیه 1383

۵۰- حکمت ازلی و فلسفهٔ آخر الزمان(کشف حجاب از تاریخ تمدن) 1383

۵۱- رجعت شریعتی‌ (نظری بر هویت عرفانی دکتر علی‌ شریعتی‌ و انقلاب اسلامی) 1383

۵۲- سرّ واژه(کندکاوی در ذات زبان بشری) 1383 (The Secret of Word)

۵۳- یگانه(۷۷۷ راز توحیدی) 1383 (The One)

۵۴- فلسفهٔ جهانی‌ دین1384 (Universal Philosophy of Religion)

۵۵- فرهنگ خانجانی(نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات) 1384

۵۶- مالیخولیای پزشکی‌(فلسفهٔ طبّ) 1384 (Melancholy of medicine)

۵۷- علم، فلسفه، عرفان،تآویل از نظر معرفت شیعی 1385

۵۸- فلسفهٔ وجودی مرد(ماده وجود ۳)(کاوشی‌ در ذات نرینگی) 1385

۵۹- فلسفهٔ عرفان درمانی1386 (Theosophy Therapy)

۶۰- خداشناسی عرفانی(توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) 1386 (Theosophical Theology)

۶۱- مبانی خودشناسی عرفانی(ارکان عمومی‌ معرفت نفس) 1386 (The Basic Theosophical self-knowledge)

۶۲- تاریخ انقلاب ایرانی در عصر جدید 1386

63- حق بودن1387 (The right of being)

64– ن والقلم(معرفت شناسی‌ قرآنی) 1387

65– سرالاسرار1387 (The Secret of Secrets)

66ـ حق و باطل 1387

67- نظر بازی ما( جستجوی تصوف در قرآن) 1387

68- فلسفه اندیشه گری بشر(خودآگاهی ) 1387

69- مصاحبه‌ای با آدم ها(کشکول من) 1387

70- شبی با خدا(گفتگوی خود به خودی) 1387

71- پدیده شناسی‌ ذهن(شناخت شناسی‌ شیعی) 1387 (Phenomenology of mind)

72- انسان کامل-جلد (۱) (سرگذشت علیین)(سلوک روحی ائمه و چهارده معصوم) 1387  (The Complete Man ۱)

73- شیعه شناسی‌1387 (Shialogy)

74- فلسفهٔ انقلاب(فلسفهٔ انقلاب،فلسفهٔ سرنوشت،فلسفهٔ پیروزی) 1387 (Philosophy of Revolution)

75- پدیده شناسی‌ قرآنی1387 (Quranic Phenomenology)

76-فلسفهٔ آدم و حوّا 1387 (Philosophy of Adam & Eve)

77- فلسفهٔ اعتیاد 1387

78- مجموعه مقالات عرفانی 1387    (Theosophical Journals)

79- ناگفته‌ها و ناشنیده‌های عصر ما(گفتگوی خصوصی با دکتر علی‌ اکبر خانجانی) 1387

80- امام زمان(عج) کیست(فلسفه ناجی موعود) 1387

81- انسان کامل(جلد۲)(سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) 1387 (The Complete Man2)

82- حکمت نوری 1387 (Elightening Wisdom)

83- معناشناسی(علم تأویل٫معنای معنا) 1387 (Logology)

84- خداشناسی ربوبی(رب شناسی) 1387

85- اسرار صلوة(فلسفه نیایش) 1387

86- آخر الزمان شناسی‌ عرفانی(رساله نجات) 1388 (Theosophy of Apocalypse)

87- قرآن فارسی‌(مناجات ایرانی)(ترجمه، تشعیر محکمات قرآن به نظم قرآنی) 1388 (Persian Quran)

88- پدیده شناسی‌ عرفانی1388 (Theosophical phenomenolgy)

89- عبادت صدیقین(اقامه صلوه آخرالزمان) 1388 (Truthful Worship)

90- چهل چراغ معرفت(مثنوی بود و نبود) 1388 (Dialectic of Bing & None)

91- سرگذشت روح من(فرستاده مردم به سوی خدا) 1388 (The life of My Soul)

92- بارانداز حکمت1388 (The Terminal of Wisdom)

93- چشم خدا(هستی‌ شناسی‌ شهودی) 1388 (Gods Eye)

94- عشق شناسی1388 (Theosophy of love)

95- عرفان چشم و گوش و زبان1388 (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- حقوق عرفانی1388 (Theosophical Rights)

97- پدیده شناسی‌ هویت انسانی‌1388 (Phenomenology of Human Identity)

98- مدینه فاضله اسلامی(تصویری از جامعه امام زمانی‌عج) 1388

99- سیر و سلوک عرفانی(احوال، مراحل، مقامات) 1388 (Theosophical Movement)

100- پدیده شناسی‌ گناه1388 (Phenomenology of Sin)

101- پدیده شناسی‌ توحیدی1388 (Phenomenology of Oneness)

102- متافیزیک زندگی‌1388 (Metaphysic of life)

103- شهادت نامه1388 (Eye Witness)

104- نقد اندیشه مطلق(ذهن الهی) 1388 (Critic of Absolute Mind)

105- مراد و مرید(مصاحبه‌ای با دکتر علی‌ اکبر خانجانی) 1388

106-نامه‌های عرفانی 1388

107-یکبار دیگر محمد(ص)(هنر عشق وررزی عارفان) 1388

108- انوار حکمت نبوی(سخنان قصار سرور انبیا محمد مصطفی(ص)) 1389

109-حکمت امامیه 1389

110- مبانی هستی شناسی عرفانی (تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی) 1389 ((Principles of Theosophical Ontology

111- اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) 1389 (Dazgareh Illuminations)

112- شطحیات (تأویل عشق هاهوتی) 1389 (The Great Revealed Secrets)

113- تأویل ترجمه فارسی دعای سحر امام سجاد(ع) 1389 (The dawn worship)

114- اسمای الهی(فلسفه تسبیح) 1389 (The Names of God)

115- محبت نامه 1389

116-توحید عملی(پدیده شناسی شرک و روش شناسی توحید) 1389 (Practical Oneness)

117- نیستی شناسی(فلسفه فلسفه) 1389 (Theosophy of None)

118- چنین گوید پیر مغان1389 (Thus speasks magus master)

119-فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم(تفسیر و تأویل و تعین و تأخیر و تصدیق) 1389

120- زمینه مردم شناسی عرفانی(جامعه شناسی قرآنی) 1390 (Basic Theosophical Sociology)

121-مبانی روانشناسی عرفانی(روانکاوی قرآنی) 1390

122-آفرینش عرفانی(خلق جدید) 1390 (Theosophical Recreation)

123-اخلاق عرفانی(رساله علمی‌ عرفانی) 1390 (Theosofical Ethics)

124-عرفان تاریخ(فلسفهٔ قرآنی تاریخ) 1390 (Theosophy of History)

125-زمینه متافیزیک قرآنی(متافیزیک به زبان ساده) 1390 (Quranic metaphysic)

-126جوشن کبیر(ترجمه و تفسیر عرفانی) 1390 (The great armor worship)

-127 مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی)(جلد اول) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 1)

-128مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی)(جلد دوم) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 2)

-129مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی)(جلد سوم) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 3)

-130مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی)(جلد چهارم) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 4)

-131مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی)(جلد پنجم) 1390 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 5)

-132مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی)(جلد ششم) 1391 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

-133 مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی)(جلد هفتم) 1391 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 7)

-134 مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی)(جلد هشتم) 1391(PRINCIPLE OF PUER LOVE 8)

-135علی نامه(خطبه های نادره امام علی (ع)(خطبه غدیر ، خطبه یوم العیدین ، خطبه نورانیه) 1391 (The testament of Ali)

-136مهدی نامه( دعای غیبت و ظهور امام زمان عج )( دعای سباسب) 1391 (The testament of mahdi)

-137 مذهب اصالت عشق(اسرار عشق قرآنی)(جلد نهم) 1391 (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

-138از خود تا خودآ(خلاصه مجموعه آثار)(بار انداز کل آثار) 1391

-139قیامت نامه(اسرار واژگون سالاری بشر) (The secrets of human reversality)1392

-140ذکر(روش شناسی‌ قرآن در خلق جدید انسان) 1392 (Eternal Now)

-141کلمة الله( تعیین کلمة الله در آخر الزمان) 1392 (The word of allah)

-142حکمت حکومت(حاکمیت عرفانی) 1392

-143فقط خودِ خودت را بپرست 1392

-144معاد( وعده خدا با خلق) 1392 (Resurrection)

-145فریاد زن(خود شناسی‌ زن آخر الزمان) 1392 (Womanly self-knowledg)

-146 عقل الهی1392 (Divine of wisdom)

-147سرٍّ ایمان(وحدت وجود و ایدئولوژی غدیر) 1392 (The Secret of faith)

148- قلم خدا(معرفت شناسی قرآنی) 1392 (The pen of god)(Quranic epistemology)

149- خضر نامه 1392

150-بود نبود1392 (Emamieh ontology)

151-مبانی عرفان عملی‌1392 (Principles of practical Theosophy)

152-راز دهر1392 (Secret of the time)

153-خداشناسی امامیه جلد۱-(امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 1)

-154خداشناسی امامیه جلد۲-(امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 2)

-155خداشناسی امامیه جلد۳-(امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 3)

-156خداشناسی امامیه جلد۴-(امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 4)

-157خداشناسی امامیه جلد۵-(امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393 (Quranic Theosophy 5)

-158 خداشناسی امامیه جلد۶-(امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393(Quranic Theosophy 6)

-159خداشناسی امامیه جلد۷-(امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) 1393(Quranic Theosophy 7)

-160 حدیث وجود1393 (Principles of quranic wisdom)

-161 دیالکتیک دیالکتیک(مذهب رندان) 1393(Dialecticology)

-162دائرة المشارق و المغارب ربوبی 1393(Quranic Dialectics)

-163 زندگی ماوراء طبیعی من- نظری بر اسفار سبعه زندگانیم-جدید1393

-164علم رحمت مطلقه-خلقت رحمانی و خلقت رجمانی1394(The absolute mereiful seience)

-165آخرالزمان خانواده(تمدن بچه ننه) 1394(The apocalypse of family)

-166 ارض ملکوت و فرج امام زمان(عج) 1394(Earthy paradise)

-167در جستجوی عقل-در جستجوی معنا- از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی 1394 (The concept of conception)

-168مبانی عرفان امامیه (نصوص الأعراف)تابستان 1394 (Principles of truth)

-169 شیطان شناسی ” برمبنای قرآن و معرفت نفس “شهریور1394(Satanology)

-170فطرت خدا و فطرت بشر(زمینه ای بر علم تأویل و تجلی )مهر 1394 (Divinity of man)

-171 نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان 1394 تا 1397 (Descension & ascension of the spirit)

-172مجموعه مقالات آخرالزمانی تالیف 1401-1400

-173 حدیث عشق