توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

179جلد کتاب اثر استاد علی اکبر خانجانی
در موضوعات مختلف از جمله:
خودشناسی، عرفان، آفرینش، اشعار ،تکامل، روح و زندگی های قبل و پس از مرگ (نسخ و مسخ و تناسخ)، آخرالزمان و ظهور، انسان کامل، امام زمان، شرح اسمای الهی،مدرنیزم، اخلاق ،مردم شناسی، شیطان شناسی، خانواده و ازدواج و طلاق و تربیت، علل و درمان بیماریها، اعتیاد، زندگینامه استاد خانجانی و پیامبران، امامان و عرفای بزرگ، شناخت زن و مرد، عشق مجازی، عشق عرفانی ، سیر و سلوک عرفانی، تاریخ، سیاست، فرهنگ، دین و شریعت، اشعار استاد، هستی شناسی و کیهان شناسی عرفانی، جملات کوتاه و حکمت، دستورالعمل زندگی عرفانی (عرفان عملی)، خداشناسی، معضلات اجتماعی، مدینه فاضله
که همگی کتابها بصورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است:
  برای دانلود یکجا و مستقیم کلیه کتابها کلیک کنید