توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

محاق و انسان همانست که باید باشد

عنوان کتاب : محاق
و انسان همانست که باید باشد
Dark Side of the Moon
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : 1380
تعداد صفحه: 132
هر چيزي تا مطلقاً نفي نگردد اثبات نمي شود ازجمله
خود خدا.
و اصلاً خود وجود خدا منشأ چنين وضعيتي است يعني
لا اله الا الله

نيست خدائي مگر اينكه نبودش كاملاً ثابت شود
ونبودش همان انسان است كه جانشين اوست .
مؤلف
زين پس رهروان وادي خودشناسي هستند كه »
.« به حقايق دين من نائل آمده و آن را تصديق مي كنند
حضرت رسول اكرم (ص)
به راستي هر كس كه خود را شناخت خدا راشناخت و »
.« همه چيز را شناخت ، مشكلش حل شد ورستگار گرديد
امام علي (ع)
.« به راستي صراط المستقيم همان خودشناسي است »
امام جعفرصادق (ع)


: