توجه: شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید.  مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است  و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود.  بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده  و قلباً تصدیق و باور می شوند  مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند  و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبر های زمانه رها می گردد.  هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید. استاد خانجانی خودشان در فضای مجازی هیچ فعالیتی ندارند  و هیچ  وب سایت یا کانالی را اداره نمی کنند  و از طریق این سایت هیچ نوع تماسی با ایشان ممکن نیست.

مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

نگاه ابزاری به انسان دیگر، شرک در ازدواج

دختری که شوهر می کند تا شوهرش او را خوشبخت سازد هرگز به کام نمی رسد و با شوهرش به عداوت می رسد. این نگاهی ابزاری به یک انسان است که از جانب مرد هم متقابلاً نسبت به زن وجود دارد. و این عنصر عمومی شرک در زناشوئی است.

عید قربانی‌ عشق‌

و این است که خانه‌ی هاجر تبدیل به خانه‌ی خدا می‌شود و نه خانه‌ی ابراهیم. و این‌گونه است که اسلام و ایمان و امامت در خانه‌ی هاجر بنا نهاده می‌شود و این بزرگ‌ترین واقعه‌ی کل تاریخ هستی به نام شوهرش ابراهیم ثبت می‌گردد.

نشانه های ایمان

ایمان یعنی آرام دل، اتکاء به نفس، بی نیازی از مردمان، عزّت و استقلال هویت و معیشت حلال و عزیز و یقین فکری در هر امر و انتخابی بر سر دوراهی در خود داشتن و نیز مشاور مطمئن هم برای دیگران بودن و اسوه ای نسبی از فضیلت و شرف و پاکی و خرد و تقوا بودن. اینست نشانه های درونی و برونی یک مؤمن بطور نسبی در درجات ایمان

شب قدر پس از ختم نبوت

قرآن در شب قدر بر سینه مبارک محمد (ص) نازل شد که البته در ماه رمضان بود. ولی پندار عامه و بلکه اکثر علما بر این است که شب قدر هر مؤمنی در ماه رمضان است ولی چنین نیست. شب قدر انبیای الهی در رمضان بوده است که کتاب الهی را به درجات تجلی درک نموده اند.

برترین دعای ممکن

تحقق این دعا موجب احياء حواس می شود که گوشها را شنوای ندای حق میسازد و چشمان را بینای تجلیات خداوند می کند و حس بویانی را بویای عطر قدسی حق در آسمانهای برتر می سازد و زبان را چشنده همه مزه های بهشتی و رضوانی می نماید و لبان را بانی و مبین اسرار حق می سازد.

“بمن ایمان آورید تا چون من شوید ،همانطور که سلمان شد”.علی ع

علی بسیاری از مکاشفات و مشاهدات غیبی و عرفانی گذشته سلمان را به یادش آورد

که حتی خود سلمان هم فراموش کرده بود،از جمله پیرزالی را که در رؤیا دیده کرده و

او را بسوی عربستان و محمد ص هدایت نموده بود.

انرژی درمانی و احضار روح و موکّل فروشی..

جلوه های ویژه سینمائی تحت عنوان کرامت و معجزه،همچون

انرژی درمانی و احضار روح و موکّل فروشی و تجارت جن و شیطان و ملائک و امثالهم

بزرگترین نشانه دجّالان و شیّادانی است که ادّعای ناجی و امام دارند

و خود مظهر فسق و فجور و ریا و تبهکاری اند…

شیعه ضد شیعه چیست و اصول و ارکان اعتقادی و تاریخی و اجتماعی اش کدامست؟

بنیانگذار شیعه ضد شیعه خود معاویه است و براستی که به قول شریعتی ،هر چه که داریم و می کشیم از شیعه اموی است که می گوید:

نماز بخوان و هرچه خواهی بکن زیرا شفاعت امامان با توست پس خیالت آسوده باشد! اگر هم امامی زنده نماند مرده اش هم افاقه می کند که بهتر هم هست.

خلق جدید کجاست و چه شکلی دارد و به چه دردی می خورد؟

این خلقت جدید عرفانی همانطور که از نامش پیداست از جنس نور علم و معرفت ویقین و رحمت و تسبیح و تکبیر بلاوقفه است و همه اینها انواع و درجاتی از نور است که جمال و جلال و کمالی فرارونده و بیکرانه می یابد که عین وجود عارف است و خود عارف عصاره این جهان جدید است و خالقش.

راه حل بحران هویت و اخلاق و ایمان:

اگر مسئولین کشوری ،معارف ما را در مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی و حوزوی و تربیتی و آموزشی و درمانی وارد کنند،پدیده مظلومیت فرهنگی و بحران هویت و اخلاق و ایمان که جهان را فراگرفته است از جامعه ما رخت بر می بندد و بزرگترین خطری که نظام ما را تهدید می کند از میان می رود و کمر مفاسد اقتصادی و سیاسی هم می شکند ، و جامعه ما دوباره انقلابی(قلبی-صاحب دل) می شود!

ابلیس شناسی

999مرتبه از معرفت نفس،ابلیس شناسی است
ابلیس شناسی به معنای عدم شناسی،یعنی کسی تا عدمیت خود را نشناسد و نیابد،هویت خود را نیافته،یعنی هو را نیافته و تا کسی هو را نیابد الله را نیافته و به الله که خدای عرصه خلقت است نمی رسد.
منبع:کتاب اسمای الهی،صفحه 30،اثر استاد علی اکبر خانجانی

جهت سفارش کتابهای مکتوب استاد علی اکبر خانجانی

جهت سفارش کتابهای مکتوب استاد علی اکبر خانجانی :اسامی کتابهای مورد نظر را بهمراه نشانی پستی خود به یکی از آیدی های زیر در تلگرام یا ایتا ارسال فرمایید:
تلگرام:
sabtedarkhastha@
یا ایتا:
https://eitaa.com/sabtedarkhast

حسین ع در واقعه کربلا، به معنای نزول اشد ضد خود الهی بر ضد خود اسلامی

آنچه که در کربلای حسینی بر زمین ریخته شد خون ضد خود خدا بود یعنی خون رحمت مطلقه و عشق خدا به ضد خودش بود بدست من مسلمان، من مؤمن، من شیعه، من عابد، من عارف، من عاشق و… یعنی بدست من ترین من ھا! باید بدانیم که ابن زیاد و عمرسعد و شمر و اشعث و دیگران جملگی اندکی قبل از شیعیان مجاھد بودند که در رکاب علی (ع) جهادمی کردند.